Roek

Uiterlijk van de roek

 • de roek is glanzend, zwart van kleur, en soms met blauwe doorschijn.
 • de roek heeft een vrij lange en rechte snavel. rond de snavel zit een bleek-witte vlek.
 • dijen met losse, afhangende veren.
 • de roek loopt waggelend.

Ontwikkeling van de roek

 • roeken leven in kolonies, in nesten die dicht bij elkaar in een aantal boomtoppen worden gebouwd; deze kolonies kunnen zeer groot worden.
 • roeken zijn geslachtsrijp aan het einde van hun tweede jaar.
 • per nest 3 tot 6, soms negen grijsgroene, onduidelijk gevlekte eieren.
 • de eieren worden door het vrouwtje 16 tot 19 dagen bebroed, zij wordt in die tijd door het mannetje gevoerd.
 • de jongen verblijven ongeveer een maand in het nest en worden de eerste tien dagen gevoerd door het mannetje, daarna door beide ouders.
 • na het uitvliegen worden de jongen nog een poosje door de ouders verzorgd waarna ze zich aansluiten bij een groep leeftijdgenoten.

Leefwijze van roeken

 • meestal leeft een roek in zwermen.
 • de slaapplaatsen worden na de broedtijd in gebruik genomen.
 • ze zijn zeer luidruchtig.
 • ze nestelen in kolonies langs bosranden of in bosjes.
 • in de winter zoeken ze samen naar voedsel.

 

Schade door roeken

 • de roek pikt uit grasvelden en gazons insectenlarven.
 • ze brengen schade aan kuilhopen, nesten van beschermde weidevogels en pasgezaaide gewassen.

Preventie tegen de roek

 • slaapplaatsen zoveel mogelijk tegengaan.
 • door concequent het geluid van de angstkreet van de vogel te maken verdwijnt de vogel na enkele dagen. men moet hier mee beginnen als het nog licht is en meteen waneer de eerste verschijnen.
 • men kan kunsstof roeken ophangen. agrariers moeten eventureel de zaaimethoden aanpassen.

Bestrijding van roeken

 • roeken zijn wettelijk beschermde vogels. het is niet toegstaan te schieten, uithalen van nesten en te vangen.
 • voor het toch bestrijden en weren van de roek kan zogenaamde verordening worden aangevraagd bij de provincie
 • voor meer informatie neem contact op met OB&P of bel de vogelbescherming zeist (030)6937700

Voor een goede bestrijding van de roek door specialisten moet u natuurlijk bij OB&P zijn

Voor meer informatie of een afspraak neem contact op via contactgegevens OB&P of vraag een vrijblijvende offerte aan

Direct contact?
Regio Tilburg/ Breda: Bel: 013 577 37 00
Regio Eindhoven 06 420 000 73
Regio Den Bosch 06 236 873 49

Bel het telefoonnummer van uw regio. Staat uw regio er niet bij? Bel dan het nummer van Tilburg/ Breda.